střední hnědá fena

Happy-Go-Lucky
Starring Moravia
Nelly

nar. 25.08.2011

otec:
EUJW´10 Jasenak KutuzovRingo Jr.“

matka:
Ch. Caramel Celebrity
Starring MoraviaValery

chovatel:
Starring Moravia
Jana a Pavel Vavrouškovi
Lipůvka 356
CZ-679 22 Lipůvka

majitel:
Hana a Josef Táborských
Jiránkova 2280
CZ-530 02  Pardubice
email: hanatab@centrum.cz


Happy_Go_Lucky_8w_01.jpg
(8 týdnů)

rodokmen

fotogalerie